Välkommen till ICTA AB

Här finner du information om ICTA, våra bolag, och vår finansiella information. Det är även här du finner information om vårt bolagsstyrningsarbete.